Vartiointi

KV Turva on tuonut myymäläturvallisuuteen täysin uudenlaisia ja innovatiivisia toimintamalleja, joilla saadaan tehostettua käytössä olevaa henkilöstöä, turvallisuudesta tinkimättä. Palvelumalleilla voidaan myös todistetusti vähentää kaupassa syntyvää hävikkiä.

KV Turvan myymälävartijan tehtäviin kuuluvat mm. hävikkitietojen analysointi ja niiden pohjalta valvonnan ohjaaminen, perinteinen kameravalvonnan avulla tehtävä seuranta sekä toimia asiakkaan työn jatkajana asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävissä luoden turvallisen ja miellyttävän asiointikerran kaupan asiakkaille.

Lisäksi vartijan tehtäviin kuuluu mm. ennaltaehkäistä rikoksia ja uhkatilanteita, sekä pienentää hävikkiä. Tarkemmat toimintaohjeet räätälöidään aina kohteen tarpeen mukaisesti.

Muita palveluita:

Järjestyksenvalvonta

Myymäläetsivä

Koeostot

Sisäisen hävikin tutkinta

Etäkameravalvonta

Turvallisuuskoulutus