Hävikin torjunta ja hallinta

KV Turva on innovoinut hävikin torjuntaan ja hallintaan täysin uudenlaiset toimintamallit sekä ohjelmiston hävikkitietojen keruuta ja niiden analysointia varten. Olemme yhdistäneet kaupan ja turvallisuusalan peruskäytäntöjä, joiden avulla hävikki on muuttunut helpommin todennettavaksi ja ennaltaehkäisy tehokkaammaksi. Hävikin Hallinta -ohjelmistomme avulla löydämme myymälöiden heikot kohdat varkaustapauksien osalta. Vakituiset todentamattomat myymälävarkaat saadaan paljastettua helpommin. Ohjelmistoon kerättyä materiaalia voidaan käyttää henkilökunnan sisäisissä palavereissa. Ketjutasolla tietoja voidaan käyttää muiden toimipisteiden hävikkiohjaukseen.