KV Turva Oy – Innovatiiviset turvallisuusratkaisut kaupan alalle. | Market Safety

INNOVATIIVISET TURVALLISUUSRATKAISUT KAUPAN ALALLE

Palvelumme

MARKET SAFETY

KV Turvan turvamyyjäkonseptin lähtökohtana on tuottaa turvallisempi ja miellyttävä työ- ja asiointiympäristö niin henkilökunnalle, kuin asiakkaalle. KV Turvan turvamyyjä on myymäläturvallisuus-markkinoiden selkeästi kustannustehokkain palvelumalli, koska turvamyyjässä kulminoituu kaupan alan ja turvallisuusalan koulutettu ammattilainen. Turvamyyjän toimintaperiaate on tehdä turvallisuudesta tuottavaa tukemalla kaupan omaa liiketoimintaa. Turvamyyjän suorittamiin kaupan tehtäviin on sisällytetty aina erilaisia turvallisuuteen liittyviä toimintoja, kuten hävikin torjunta ja hallinta, henkilökunnan turvallisuudesta huolehtiminen, kiinteistön turvallisuus sekä perinteisiä myymälävartijan tehtäviä.

MYYMÄLÄVARTIOINTI

KV Turva on tuonut myymäläturvallisuuteen täysin uudenlaisia ja innovatiivisia toimintamalleja, joilla saadaan tehostettua käytössä olevaa henkilöstöä, turvallisuudesta tinkimättä. Palvelumalleilla voidaan myös todistetusti vähentää kaupassa syntyvää hävikkiä. KV Turvan myymälävartijan tehtäviin kuuluvat mm. hävikkitietojen analysointi ja niiden pohjalta valvonnan ohjaaminen, perinteinen kameravalvonnan avulla tehtävä seuranta sekä toimia asiakkaan työn jatkajana asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävissä luoden turvallisen ja miellyttävän asiointikerran kaupan asiakkaille. Lisäksi vartijan tehtäviin kuuluu mm. ennaltaehkäistä rikoksia ja uhkatilanteita, sekä pienentää hävikkiä. Tarkemmat toimintaohjeet räätälöidään aina kohteen tarpeen mukaisesti.

HÄVIKIN TORJUNTA JA HALLINTA

KV Turva on innovoinut hävikin torjuntaan ja hallintaan täysin uudenlaiset toimintamallit sekä ohjelmiston hävikkitietojen keruuta ja niiden analysointia varten. Olemme yhdistäneet kaupan ja turvallisuusalan peruskäytäntöjä, joiden avulla hävikki on muuttunut helpommin todennettavaksi ja ennaltaehkäisy tehokkaammaksi. Hävikin Hallinta -ohjelmistomme avulla löydämme myymälöiden heikot kohdat varkaustapauksien osalta. Vakituiset todentamattomat myymälävarkaat saadaan paljastettua helpommin. Ohjelmistoon kerättyä materiaalia voidaan käyttää henkilökunnan sisäisissä palavereissa. Ketjutasolla tietoja voidaan käyttää muiden toimipisteiden hävikkiohjaukseen.

RIKOSTEN PALJASTAMINEN

KV Turvalla on vahva osaaminen rikoksen paljastamisessa. Toiminta-alueinamme ovat mm. koe-ostot, kassatarkkailu, valvontakameroiden piiloasennukset sekä sisäisen hävikin tutkiminen. Kaikkiin em. toimeksiantoihin teemme kattavan toteutussuunnitelman, materiaalin analysoinnin ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Ammattitaitomme rikoksen paljastamisessa pohjautuu moneen tekijään, mutta selkeä vahvuutemme on kaupan ja turvallisuusalan toimintojen tuntemus, jonka kautta saatujen kokemuksien avulla olemme oppineet yleisimmät varkaus- ja huijausyritykset. Onnistumisprosenttimme on korkea, koska näitä tehtäviä suorittaa erikoistunut ja osaava henkilöstö.

KV Turvan tarina

KV Turva Oy on perustettu helmikuussa 2015 mutta turvallisuuslähtöisyytemme juontaa jo vuodesta 1997. Olemme täysin kotimainen yksityisomistuksessa oleva turvallisuusalan yritys, jonka missiona on tuottaa laadukasta ja kustannustehokasta turvallisuuspalvelua asiakkaillemme. Olemme yhtiö, jonka perusperiaatteena on asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen kaupan alan ja turvallisuusalan uusimpien innovaatioiden yhdistelmillä. Pääpalvelumme eli turvamyyjäpalvelu, on erittäin hyvä esimerkki kaupan alan ja turvallisuusalan yhdistelmästä. Turvamyyjäpalveluissa olemme markkinoiden vahvin ja innovatiivisin yhtiö, koska osaamme tuoda ja yhdistää kahdelta eri toimialalta uusia palvelumalleja ja käytäntöjä. KV Turvan kehittämä Market Safety -turvamyyjäpalvelu on myymäläturvallisuuden uusin ilmiö, jossa ilmentyy kustannustehokkuus ja kahden toimialan parhaat suuntaukset. KV Turva Oy työllistää tällä hetkellä jo yli 100 kaupan alalle turvallisuuskoulutettua ammattilaista 20 eri paikkakunnalla. Kasvuumme vaikuttavat tekijät ovat olleet innovatiivinen ja laadukas palvelu sekä asiakaslähtöinen organisaatiomme.

Palvelumme hyödyt

ASIAKKAALLE

KV Turvan asiakas saa turvamyyjästä kustannustehokkaan kahden alan ammattilaisen. Turvamyyjän peruskoulutukseen kuuluu aina sekä kaupan että turvallisuuden koulutukset. Näiden koulutuksien avulla turvamyyjä pystyy toimimaan erilaisissa tilanteissa, joita kaupassa tulee vastaan. Läsnäolollaan turvamyyjä luo turvallisuuden tunnetta henkilökunnalle ja kaupan asiakkaille. Lisäksi turvamyyjä pystyy vaikuttamaan myymälässä tapahtuviin häiriö- ja näpistystilanteisiin.

HENKILÖKUNNALLE

Turvamyyjästä asiakkaan henkilökunta saa uuden työyhteisön jäsenen, joka toimii ensimmäisenä suojakilpenä heille. Kun turvamyyjä työskentelee heidän kanssa tehden samoja työtehtäviä, syntyy turvamyyjän ja henkilökunnan välille selkeästi parempi kommunikointi- ja luottamussuhde, kuin esimerkiksi perinteisen myymälä- /tai piirivartijan kanssa, jolloin vartijan ja henkilökunnan välille voi muodostua pieni kynnys. Lisäksi kun henkilökunta ja turvamyyjä tekevät yhteistyötä ja jakavat tietojaan toistensa kanssa, saavutetaan selkeästi turvallisempi työyhteisö.

Mitä turvamyyjä tekee?

Market Safety -turvamyyjän päätehtävinä ovat tukea kaupan toimintaa sekä luoda turvallinen ja miellyttävä asiointiympäristö niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin. Tehtäviin voi kuulua mm. Kassatyöt, Veikkaus, Hyllytys, osastojen myyntikunnosta huolehtiminen, Pullohuone, korit/kärryt.. - käytännössä kaikenlaiset Kaupan tehtävät. Työtehtävät räätälöidään aina kohteen tarpeen mukaisesti. Market safety myyjä kiinnittää myös aktiivisesti huomioita myymäläturvallisuuteen, kuten mm. uhka- ja ongelmatilanteet, näpistykset ja turvasuojaportti hälytykset. Lisäksi Market safety - myyjä huomioi paloturvallisuusasiat kuten poistumisreitit, palokuormat, kokoontumispaikat ja sammutuskalustot.

Millainen turvamyyjä on?

Market Safety -turvamyyjälle hyviä ominaisuuksia ovat hyvät sosiaaliset taidot, ahkeruus, oma-aloitteisuus, asiakaspalveluhenkisyys, sekä valmius toimia ongelmatilanteissa. Mutta kaikista tärkein ominaisuus on asenne, koska kaiken muun voimme opettaa paitsi sitä. Mikäli tunnistat itsessäsi jonkin seuraavista ominaisuuksista niin tule meille töihin. Aiempi turvallisuus- ja/tai kaupankokemus katsotaan hyödylliseksi, mutta niiden puuttuminen ei ole este työllistymiselle. Koulutamme sinulle tarvittavat kaupan ja turvallisuusalan koulutukset.

Avoin hakemus

Mitä turvamyyjälle maksetaan?

Palkkauksen pohjana käytämme kaupan työehtosopimuksen Myyjä 1B -tasoa.

Palkkalaskuri

Kaipaatko yhteydenottoa?

Asiakaspalvelu Tarjouspyyntö Yhteystiedot